Campussen

Het unieke aan de faculteit is niet alleen de hoeveelheid campussen, maar ook de verscheidenheid dat deze campussen te bieden hebben. Elke campus heeft een eigen profilering wat betreft onderwijs. Daarnaast beschikt ook elke campus over haar eigen studentenvertegenwoordiging. Wat volgt is een korte opsomming van de troeven van elke campus, en wie te contacteren voor meer informatie omtrent studentenvertegenwoordiging.