Facultaire werking

Interne werking

De StII AV – Algemene Vergadering – bestaat uit alle leden van StII. Tijdens deze vergadering rapporteren leden over de vergaderingen waarin zij gezeteld hebben en worden dossiers eventueel verder besproken. Indien nodig wordt er gezocht naar een consensus zodat leden van StII een faculteitsbrede mening kunnen vertegenwoordigen op andere vergaderingen.

Om alles vlot te laten verlopen wordt binnen de StII AV aan enkele leden een extra functie toegewezen. Elk jaar wordt er een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter(s) en secretaris verkozen volgens de procedure beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

De voorzitter leidt alle vergaderingen binnen StII in goede banen en wordt ook binnen Stura KU Leuven als voorzitter van ons FO – facultair overlegorgaan – beschouwd. Hij of zij is het eerste aansprekingspunt voor StII.
De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn taken. Hij of zij vertegenwoordigt de studentenfractie van onze faculteit op het Faculteitsbestuur samen met de voorzitter.
De secretaris is verantwoordelijk voor het verzamelen en opstellen van documenten noodzakelijk voor de werking van StII.
Samen vormen ze de Raad van Bestuur en organiseren ze de Algemene Vergadering. Ze reserveren een lokaal, nodigen de leden van StII uit en leiden de vergadering. Ze hebben ook hun eigen vergadering, de RvB – Raad van Bestuur. Tijdens deze meeting stellen zij de agenda voor de AV op aan de hand van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de vorige AV.

Externe werking

Vanuit StII worden leden gekozen om te zetelen in enkele externe vergaderingen, de belangrijkste zijn de facultaire vergaderingen en de Algemene Vergaring van de Studentenraad KU Leuven. Op deze vergaderingen worden onderwijstopics over de toestand en toekomst van de opleiding, faculteit en universiteit besproken waarbij de studentenstem zeer belangrijk geacht wordt.

Hier worden de voornaamste vergaderingen opgesomd; meer info kan je vinden door op de links verder te klikken maar je kan voor meer informatie ook steeds mailen naar info@stii.be.

Facultaire vergaderingen:

Naast de facultaire vergaderingen krijgen we als studenten FIIW ook 8 stemmen bij de Studentenraad van de KU Leuven. Dit stemmenaantal is gebaseerd op onze studentenaantallen.