Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de FIIW. Ze organiseert het en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs maar bestuurt ze buiten het onderwijsvlak. Dit in de zin van profilering, praktische organisatie, onderwijsaanbod, … Het Faculteitsbestuur bepaalt ook de opdracht, de samenstelling en de werking van de POC’s en coördineert zo de onderwijsevaluaties. Ze staat ook in voor terugkoppeling naar het GroepsBestuur inzake het onderwijs op de FIIW. Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van de aan de faculteit toegewezen middelen en stelt een facultaire begroting op. Verder is ze verantwoordelijk voor alumniwerking, maatschappelijke werking, contacten met de industrie, … Als laatste taak bereidt het faculteitsbestuur de faculteitsraad voor. Het faculteitsbestuur bestaat uit:

 • decaan (voorzitter)
 • vicedecaan onderwijs
 • voorzitters Groep W&T verschillende campussen
 • coördinator onderzoeksprofilering
 • technologieclusterverantwoordelijken departementen Groep W&T: BWK, CIT, CW, ESAT, M2S en WTK
 • voorzitters POC’s
 • voorzitter van de doctoraatscommissie
 • voorzitters begeleidingscommissies facultaire diensten
 • administratief directeur
 • vertegenwoordiger OP1/OP2
 • vertegenwoordiger AAP/BAP
 • vertegenwoordiger ATP

vertegenwoordigers studenten