FPOC

FPOC – Facultaire Permanente OnderwijsCommissie

(naar HR FIIW, Hfd2, afd.1, art. 11ter/12ter/13ter)

De fPOC coördineert alle opleidingen van de faculteit. Zij staat in voor de onderwijsprogramma’s, de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en het stimuleren van de onderwijsvernieuwing. Dit doet zij door de coördinatie en integratie van de adviezen verkregen uit de POC’s. In de fPOC is plaats voor 6 studenten, deze studenten worden gestuurd vanuit StII. De fPOC is samengesteld uit volgende leden:

  • Decaan en vicedecaan (in voorkomend geval);
  • Programmadirecteurs;
  • COB-voorzitters;
  • Administratief directeur, stafmedewerker onderwijs en stafmedewerker kwaliteitszorg onderwijs;
  • Vertegenwoordiging van AAP/BAP/OP1/OP2;
  • Vertegenwoordiging van de studenten (minimaal 1/3de van de leden)

De fPOC vergadert minimaal viermaal per jaar maar vindt gewoonlijk maandelijks plaats. De fPOC wordt voorgezeten door de decaan tenzij deze zich laat vervangen door een vicedecaan onderwijs. Indien er gestemd dient te worden gebeurt dit met een eenvoudige meerderheid van de aanwezig stemmen. De stem van de voorzitter is doorslaggevend.