Campus Geel

In Geel vertegenwoordigen we met tien personen de belangen en de mening van onze studenten. Hoewel we niet dagelijks op de voorgrond treden, zijn we constant bezig zodat de studenten zo optimaal mogelijk kunnen studeren. Vergaderen doen we zowel lokaal als buiten de campus, want we zetelen in verschillende raden: de adviesraad, de onderwijscommissie (OC), de Stuvoraad, CATCOM, StII (Studentenoverleg Industrieel Ingenieur), het Campusonderwijsbureau (COB)…

 

De kleinschaligheid van onze campus spelen we positief uit. Hiermee bedoelen we niet alleen het nauwe contact tussen student en docent of de gezellige en unieke sfeer van de Kempen, maar ook de intense samenwerking tussen onszelf en de verschillende stakeholders. Doordat we onze campus delen met Thomas More is een goede verstandhouding met de professionele bachelors belangrijk. In het verleden hebben we vooral in de voorzieningen op de campus veel kunnen verwezenlijken. Zo werd onder andere de catering herbekeken. Toch zijn ook vele verwezenlijkingen niet direct zichtbaar: het bijsturen van cursussen en opleidingen.

 

We associëren ons graag met www.ie-net.be als integratie van het werkveld in onze vertegenwoordiging. Via de studentenvereniging II Geel trachten we onszelf nog meer bij de studenten te profileren met onder andere een jaarlijkse ingenieursquiz. Hoewel wij geen eigen lokaal ter beschikking hebben, zijn wij steeds bereikbaar via verschillende communicatiekanalen als Toledo en Facebook. Je kan ook steeds contact opnemen met de voorzitter: jeroen.hofkens@student.kuleuven.be.