Campus Groep T

Hoewel alle campussen aan de KU Leuven verbonden zijn, is Groep T de enige die zich ook effectief in het hart van de universiteit bevindt, Leuven. Groep T onderscheidt zich door de erg soft-skills-gerichte opleiding. Dit gebeurt aan de hand van een verscheidenheid van vakken in de vorm van management, communicatie en algemene vorming. Een kleine greep uit het aanbod is: Pathways to sustainability, negotiation & meeting skills, Project management, … Zo tracht de campus ingenieurs af te leveren die naast een technische basis ook over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om te functioneren in een professionele omgeving.

De studentenvertegenwoordiging op Groep T is tweeledig. Aan de ene kant is er Studentenraad Groep T, of kortweg SR die zorgt voor onderwijsvertegenwoordiging. Aan de andere kant is er Industria die zorgt voor de niet-onderwijsgerichte kant van studentenvertegenwoordiging. Meer info over beide instanties vind je op: www.studentenraad.be en www.industria.be.