OC

OC – OnderwijsCommisie

(naar HR FIIW, Hfd2, afd.1, art. 11/12/13)

Per opleiding of deel van een opleiding wordt er op iedere campus een OC opgericht. Deze OC bestaat uit alle docenten met een onderwijsopdracht in de betrokken opleiding en uit studentenvertegenwoordigers. Hierbij streeft men naar een verhouding 2/3e docenten en 1/3e studenten. De voorzitter van deze OC is de opleidingscoördinator. De studentenvertegenwoordigers dienen ingeschreven te zijn op de campus en in de opleiding waarvoor het OC bevoegd is.

Het is dus niet mogelijk om als student van campus A te zetelen in de OC van campus B. En het is ook niet mogelijk om als studenten vanuit opleiding C te zetelen in de OC van opleiding D.

De OC is een soort van onderwijs-kwaliteit controlesysteem waarin studenten en docenten samen de vakken binnen die OC kunnen evalueren. De vergadering komt minimaal 2 maal per jaar samen.  Indien er gestemd dient te worden gebeurt dit met een eenvoudige meerderheid van de aanwezig stemmen. Het gewicht van de studentenstemmen bedraagt 1/3de van de aanwezig studentenvertegenwoordigers.  Concreet heeft de OC als doel:

–               De lokale visie op het onderwijs, het onderwijsprogramma en didactische vorm van de opleiding bewaken en als advies doorspelen naar de POC.

–               Rapporteren aan de POC over de werking van de OC op de campus en opvolgen van de initiatieven van de POC.

–               Op campus niveau zorgen dat het profiel van industrieel ingenieur bewaakt wordt alsook de interne kwaliteit op de campus monitoren en bijsturen.