Onderzoek

Het onderzoek in de Groep W&T (Wetenschap & Technologie) – waar de FIIW deel van uit maakt, samen met de FIRW, WET, FBIR, en ARCH – is georganiseerd in departementen. Onderzoekers aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen groeperen zich in technologieclusters, die deel uitmaken van deze departementen. Door de spreiding van de campussen over heel Vlaanderen hebben onze onderzoekers sterke lokale en internationale banden en een groot netwerk van bedrijven en ondernemingen. Er kan een grondige kennis en expertise opgebouwd, uitgewisseld en verder ontwikkeld worden. Onze onderzoekers hebben praktische ervaring in implementatie van kennis en technologie in verschillende bedrijven of in spin-offs. De technologieclusters zijn:

  • Bouw
  • Duurzame Chemische Procestechnologie
  • Computerwetenschappen
  • Elektrotechniek (ESAT)
  • Materialentechnologie
  • Bioengineering Technologie
  • Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken

Meer info over de verschillende clusters vind je hier: https://iiw.kuleuven.be/onderzoek .