Over STII

Wat is StII?

Het Studentenoverleg Industrieel Ingenieurs, kortweg StII, is het facultair overlegorgaan voor alle studenten aan de FIIW. Dit orgaan bestaat uitsluitend uit studenten van de faculteit die worden voorgedragen vanuit de studentenvertegenwoordigers van de verschillende campussen van de FIIW. Deze studentenvertegenwoordigers zijn verkozen uit de studenten op hun campus of enthousiastelingen die dankzij een coöptatie-procedure (motivatiebrief en stemming) alsnog verkozen kunnen worden.

Heb je zelf interesse om te te engageren buiten het gewoon curriculum? Aarzel zeker niet om je aan te melden bij de lokale studentenraad of kring van uw campus, of rechtstreeks bij StII via info@stii.be.

Wat doet StII?

StII behandelt alle materie die het campusniveau overstijgt. De onderwerpen worden eerst uitvoerig binnen de StII-vergadering besproken met de bedoeling om met alle leden een consensus te vinden. De hier gevormde mening wordt dan op externe vergaderingen van onder meer de faculteit en de Studentenraad KU Leuven verdedigd door de aangestelde vertegenwoordigers.

Dossiers kunnen op twee manieren bij StII terechtkomen: ze kunnen ‘van boven’ en ‘van onder’ komen. Met ‘van boven’ wordt bedoeld dat externe organen ons onderwerpen aanreiken, dikwijls met uitgeschreven nota’s. Deze onderwerpen worden besproken en een facultair standpunt wordt ingenomen door de Algemene Vergadering van StII.
Met ‘van onder’ wordt bedoeld dat de leden van StII zelf vanuit hun eigen ervaringen of vanuit de ervaringen van hun medestudenten iets willen aankaarten. Met StII starten we dan ons eigen dossier waarin we een duidelijke (probleem)stelling beschrijven en eventuele voorgestelde acties. Met dit dossier kunnen we in dialoog treden met de relevante actoren.

Kortom StII verdedigt wat het beste is voor de meer dan zes duizend studenten in de faculteit op basis van de input van de lokale studentenvertegenwoordigers.