algemene info POC’s

POC – Permanente OnderwijsCommissie

Een POC, voluit Permanente Onderwijscommissie is een onderwijsvergadering waar onder andere docenten en studenten samenzitten om het onderwijs van een opleiding te bespreken. Elke opleiding heeft dus zijn eigen POC, voor onze faculteit (FIIW – Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) heeft volgende POC:

 • POC Poly: hierin wordt de polyvalente basis besproken, dit zijn alle vakken die gemeenschappelijk zijn voor alle studenten, onafhankelijk van de specifieke opleiding die ze kiezen.
 • POC Bouw: hier worden enkel de bouwkunde-gerelateerde onderwerpen besproken.
 • POC EM: hier worden enkel de elektromechanica/kunststofverwerking-gerelateerde onderwerpen besproken.
 • POC EN: hier worden enkel de energie-gerelateerde onderwerpen besproken.
 • POC EA-ICT: hier worden enkel de elektronica-ICT-gerelateerde onderwerpen besproken.
 • POC CBBW: hier worden enkel de chemie/biochemie/biowetenschappen-gerelateerde onderwerpen besproken.
 • POC Postgraduaat: hier worden enkel de postgraduaat-gerelateerde onderwerpen besproken.

Tenslotte vindt maandelijks ook een overkoepelende POC plaats, de facultaire POC of fPOC, waar alle POC’s samenzitten om over onderwijs-gerelateerde zaken van de gehele faculteit te beslissen.

– – – (naar HR FIIW, Hfd2, afd.1, art. 11bis/12bis/13bis) – – –

Vermits de opleidingen niet volledig gelijk maar wel gelijkaardig zijn op de verschillende campussen van de FIIW wordt er per leerlijn binnen de faculteit een POC opgericht. Deze vergadering houdt zich bezig met die specifieke leerlijn op faculteitsniveau en doet dit door rekening te houden met de verschillende fracties die beïnvloed worden door die leerlijn. In de POC zetelen studenten die door StII afgevaardigd moeten worden. De POC bestaat daarom uit:

 • De opleidingscoördinatoren uit de betrokken opleidingen per campus
 • Domeinverantwoordelijke (Bach 123) of leerlijnverantwoordelijke (Bach 456 & Master)
 • Een vertegenwoordiger AAP/BAP/OP1/OP2
 • Een vertegenwoordiger uit het werkveld
 • Een Alumnus
 • Studentenvertegenwoordiging (minimaal 1/3de van de leden)

De voorzitter van deze POC is de programmadirecteur. De studentenvertegenwoordigers dienen lid te zijn van de respectievelijke OC op hun campus en worden voorgedragen door de studenten uit de betrokken OC’s.  Idealiter zijn deze studentenvertegenwoordigers ook leden van StII.

Het is dus niet mogelijk om als student van campus A te zetelen in de POC in naam van campus B. En het is ook niet mogelijk om als studenten vanuit opleiding C te zetelen in de POC van opleiding D.

De POC vergadert minimaal viermaal per jaar. Indien er gestemd dient te worden gebeurt dit met een eenvoudige meerderheid van de aanwezig stemmen. De stem van de programmadirecteur is doorslaggevend. De bevoegdheden van de POC zijn:

 • Het referentiekader op het gebied van onderwijs ontwerpen voor heel de leerlijn.
 • Het onderwijsprogramma en didactische vorm op basis van de aanbevelingen van de OC aan de fPOC doorspellen als adviesorgaan.
 • Rapporteren aan fPOC over de werking van de POC en opvolgen van de activiteiten van de fPOC.

Opvolgen van het kwaliteitszorgsysteem.