Stura

Naast vertegenwoordiging op campus en faculteitsniveau zorgen leden van StII ook voor vertegenwoordiging op KU Leuven niveau. Dit doen zij door te zetelen in de Algemene Vergadering van Studentenraad KU Leuven – Stura KU Leuven. De inbreng die wij als FO – facultair overlegorgaan – hebben is bepaald door ons relatieve studentenaantal t.o.v. dat van de KU Leuven. Momenteel krijgen wij 8 stemmen in de Stura AV. Met deze stemmen vertegenwoordigen we alle studenten van onze faculteit en hebben we een invloed op:

  • Verkiezingen van bestuursleden en mandatarissen van Stura KU Leuven
  • Vormen van het standpunt van Stura in een bepaalde kwestie d.m.v. consensus
  • Veranderingen van regelgevingen waarin de studentenstem meetelt
  • Veranderingen van regelgevingen binnen Stura
  • Andere recente ontwikkelingen binnen een van de vergaderingen waarin Stura zetelt, of Stura zelf

Naast StII zijn er uiteraard nog andere FO’s, opnieuw uitsluitend samengesteld uit verkozen studentenvertegenwoordigers van die faculteit. Vanuit Stura worden studenten afgevaardigd die gaan zetelen in de universitaire, vlaamse, federale en internationale organen.

Meer info over Stura vind je op www.sturakuleuven.be .

Meer info over studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven in het algemeen vind je hier: http://www.sturakuleuven.be/wp-content/uploads/2013/11/Handleiding-voor-de-studentenvertegenwoordiger-2015-2016.pdf